Rožyno šeimos klinika Į pradžią  /  Kontaktai  /  DUK

Pacientams

 1.Gyventojų prisirašymo prie pirminės asmens sveikatos priežiūros įstaigos (PASPĮ) tvarka:

Kiekvienas asmuo gali laisvai pasirinkti norimą gydymo įstaigą ir gydytoją. Norėdamas prisirašyti  PASPĮ asmuo turi atvykti į įstaigą ir su savimi turi turėti vieną iš  toliau išvardintų asmens tapatybę patvirtinančių dokumentų:

•    asmens pasą;
•    asmens tapatybės kortelę;
•    vairuotojo pažymėjimą;
•    naujos formos socialinio draudimo pažymėjimą;
•    kt. dokumentą su nuotrauka ir asmens kodu.


Pasirinkęs gydytoją, asmuo įstaigos registratūroje turi užpildyti tam tikros formos prašymą (forma Nr.025-025-1/a). Asmeniui pasirinkus gydymo įstaigą, bet nepasirinkus gydytojo, atvykus į įstaigos registratūrą jums padės ar rekomenduos personalas pasirinkti vieną iš dirbančių gydytoją. Asmuo patvirtina  pasirašydamas anksčiau minėtą prašymą. Ir nuo prisirašymo datos asmeniui bus teikiama pirminio lygio kvalifikuota pagalba Mūsų gydymo įstaigoje.
 
Pakeisti asmens sveikatos priežiūros įstaigą galima pateikus prašymą kitai pasirinktai gydymo įstaigai. Tokio prašymo pagrindu asmuo yra įtraukiamas į naujai pasirinktos gydymo įstaigos aptarnaujamų gyventojų sąrašą. Iš ankstesnės įstaigos sąrašo asmuo išbraukiamas automatiškai, todėl gyventojams tuo rūpintis nereikia. Pacientui pasirinkus kitą PASPĮ jo asmens sveikatos istorija (ambulatorinė kortelė) perduodama paciento pasirinktai įstaigai, šiai pateikus nustatytos formos prašymą (forma Nr. 025-025-3/a). Ambulatorinė kortelė, vaikų raidos istorija perduodama per 5  darbo dienas nuo prašymo gavimo dienos.

Jeigu asmuo yra pateikęs prašymus kelioms pirminės asmens sveikatos priežiūros įstaigoms, galiojančiu laikomas paskutinis jo prašymas (vėliausiai pateiktas).

Asmenų, pasirenkančių kitą tos pačios gydymo įstaigos gydytoją, registravimas:
 
1. Asmuo, pageidaujantis gydytis pas kitą gydytoją toje pačioje asmens sveikatos priežiūros įstaigoje, pildo nustatytos formos prašymą (forma Nr. 025-025-2/a).
2. Gydytojui nutraukus darbo santykius su PASPĮ, įstaigos administracija turi pasirūpinti gyventojų aptarnavimu. PASPĮ administracija skiria kitą (-us) gydytoją (-us), jeigu pacientas nepasirenka kitaip.

Asmuo negali būti prirašytas prie asmens sveikatos priežiūros įstaigos, jei jis nėra apsidraudęs privalomuoju sveikatos draudimu.
 

Asmens draustumas privalomuoju sveikatos draudimu gydymo įstaigose tikrinamas pagal asmens kodą, jei asmuo jo neturi - pagal identifikacinį numerį, kuris suteikiamas asmeniui be asmens kodo, bet apdraustam privalomuoju sveikatos draudimu, išduodant privalomojo sveikatos draudimo pažymėjimą.
 
P.S. Apdraustaisiais privalomuoju sveikatos draudimu (PSD) laikomi asmenys, kurie moka PSD įmokas ir neturi PSD įmokos skolos bei yra sumokėjęs einamojo mėnesio įmoka, taip pat tie asmenys, kurie draudžiami valstybės lėšomis. Draudžiamieji, kurie PSD įmokų nemokėjo ir nepateko į valstybės lėšomis draudžiamų asmenų sąrašus, gali kreiptis į asmens sveikatos priežiūros įstaigas ir naudotis jų paslaugomis, tačiau tokiu atveju planinės paslaugos jiems yra mokamos. Jei asmuo turi klausimų dėl PSD, jis turi kreiptis į Panevėžio TLK Gyventojų aptarnavimo skyrių (Respublikos g. 66, Panevėžys), arba skambinti bendruoju  tel .( 8 5) 232  2222

Apdrausti Valstybės lėšomis laikomi - www.paneveziotlk.lt/

2. NEMOKAMOS GYDYMO PASLAUGOS

 1.       Būtinosios medicinos pagalbos paslaugos (pirmosios medicinos pagalbos ir skubios medicinos pagalbos paslaugos), kurių sąrašas patvirtintas LR SAM 2004 m. balandžio 8 d. įsakymu Nr. V-208 „Dėl būtinosios medicinos pagalbos ir būtinosios medicinos pagalbos paslaugų teikimo tvarkos bei masto patvirtinimo“  ( Žin., 2004, Nr. 55-1915) bei įstatymo pakeitimais yra teikiamos nuolatiniams šalies gyventojams (visiems Lietuvos Respublikos gyventojams, neatsižvelgiant į tai, ar jie apdrausti privalomuoju sveikatos draudimu ir neatsižvelgiant į gyvenamąją vietą).

   2.    Paslaugos, apmokamos PSDF biudžeto lėšomis.

Pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugos pacientams, prisirašiusiems prie įstaigos, apdraustiems privalomuoju sveikatos draudimu pagal sutartyje su teritorine ligonių kasa numatytas paslaugų apimtis
nuo 2019-05-01
Laboratoriniai tyrimai atliekami pagal  sutartį su UAB Medicina practica:


- Bendras klinikinis kraujo tyrimas.
- C-reaktyvinis baltymas, eritrocitų nusėdimo greitis.
- Bendras šlapimo tyrtimas ir albumino/kreatinino santykis šlapime.
- Biocheminiai kraujo tyrimai (lipidograma, kalis natris, kreatininas, alaninė aminotrasferazė, asparagininė amonotransferazė, šarminė fosfatazė, bilirubinas, gliukozė, šlapimo rūgštis) .
- Šlapimo pasėlis.
- Tepinėlio iš lyties organų išskyrų mikroskopija.
- Kraujo grupės bei Rh(D) priklausomybės faktoriaus nustatymas.
- Tiesioginis Kumbso mėginys antikūnams nustatyti.
- RPR kokybinė reakcija.
- Nėščiosios kraujo tyrimas dėl ŽIV antikūnų.
- Gliukozės tolerancijos testas.
- Glikolizinto hemoglobino (HbA1c) nustatymas (1 kartą per 3 mėn. sergantiems cukriniu diabetu).
-  Didelio tankio lipoproteinų cholesterolio koncentracijos nustatymas (pagal kardiologinę programą).
-- Mažo tankio lipoproteinų cholesterolio nustatymas (pagal kardiologinę programą).
- Trigliceridų koncentracijos nustatymas (pagal kardiologinę programą).
- Protrombino laiko tyrimas (SPA) ir tarptautinio normalizacijos santykio (INR) nustatymas.
- PSA (prostatos specifinio antigeno) nustatymas.
- Aktyvinto dalinio tromboplastino laiko (ADTL) nustatymas.
-Tyrimas dėl virusio hepatito B 
-Tyrimas dėl virusinio hepatito C .
- A grupės beta hemolizinio streptokoko greito nustatymo testas.
- Tireotropinis hormonas (TTH).
- Slapto kraujavimo išmatose testas.
- Tuberkulino mėginys.
- Onkocitologinis gimdos kaklelio tepinėlis.                                                                                                        - Koprograma.                                                                                                                                                     - Enterobiozės tyrimas.                                       

 

 

Apie nemokamų tyrimų poreikį sprendžia tik gydantis gydytojas. Jeigu tyrimas atliekamas pacientų pageidavimu, jis būtų mokamas.

3. Prvencinės programos

 

3.MOKAMOS GYDYMO PASLAUGOS

VšĮ Rožyno  šeimos klinikoje mokamos asmens sveikatos priežiūros paslaugos teikiamos vadovaujantis mokamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo ir apmokėjimo tvarka patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1999 m. liepos 30 d. įsakymu Nr. 357 „Dėl Mokamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų sąrašo, kainų nustatymo ir jų indeksavimo tvarkos bei šių paslaugų teikimo ir apmokėjimo tvarkos“.


Mokamoms asmens sveikatos priežiūros paslaugoms, priskiriamos paslaugos, kurių išlaidos nekompensuojamos iš:
- valstybės ir savivaldybių biudžetų;
- PSDF biudžeto;
- valstybės, savivaldybių, įmonių ir kitų organizacijų sveikatos fondų bei lėšų, skiriamų sveikatos programoms finansuoti.

Už mokamas asmens sveikatos priežiūros paslaugas (toliau – mokamos paslaugos), kurios suteikiamos moka:
- patys pacientai arba už juos gali sumokėti kiti fiziniai ar juridiniai asmenys;
- savanoriškojo sveikatos draudimo įstaigos.


Mokamos asmens sveikatos priežiūros paslaugos teikiamos šiais atvejais:

• pacientas yra neapdraustas privalomuoju sveikatos draudimu ir kreipiasi dėl paslaugų suteikimo (išskyrus būtinąją pagalbą);
• paciento nėra įstaigos aptarnaujamų gyventojų sąrašuose (išskyrus būtinąją pagalbą);
• pacientai, turintys teisę į nemokamas asmens sveikatos priežiūros paslaugas, savo iniciatyva pasirenka papildomas paslaugas, šių paslaugų kainą jie moka patys. Prie papildomų priskiriamos paslaugos, kurias pasirenka pacientas ir jos nėra susijusios su pagrindinės ligos (diagnozuotos) gydymu; paslaugos, neįeinančios į šeimos gydytojo normą; sutartyse su Teritorine ligonių kasa (toliau – TLK) nenumatytos paslaugos;
• teikiamos mokamos paslaugos, įrašytos į sveikatos apsaugos ministro patvirtinta mokamų paslaugų sąrašą (LR SAM 1999 m. liepos 30 d. įsakymas Nr. 357 „Dėl Mokamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų sąrašo, kainų nustatymo ir jų indeksavimo tvarkos bei šių paslaugų teikimo ir apmokėjimo tvarkos“, Žin., 1999, Nr. 67-2175);
• užsienio piliečiams, jei tarptautinėse sutartyse nenurodyta kitokia sveikatos priežiūros paslaugų apmokėjimo tvarka;
• teikiamos nemedicininio profilio paslaugos: kopijavimo paslaugos, įvairios rašytinės informacijos paslaugos pagal pacientų prašymus, kurios nesusijusios su siuntimais tyrimams arba konsultacijoms;
• profilaktiniai sveikatos tikrinimai už kuriuos moka darbdavys ar kiti fiziniai ir juridiniai asmenys, ar pats darbuotojas (SAM 2000 05 31d. įsakymas Nr.301 18 priedas).

• transporto priemonių vairuotojų (mėgėjų) sveikatos tikrinimai;


4. VALSTYBĖS FINANSUOJAMOS PREVENCINĖS PROGRAMOS

Priešinės liaukos vėžio ansktyvosios diagnostikos programa vyrams nuo 50-69 metų (imtinai).
 
 Kodėl vykdoma ši patikra, kaip ji atliekama, koks jos tikslas ir kodėl jos reikia?
 
Priešinės liaukos (prostatos) vėžys yra dažniausia vyrų onkologinė liga Lietuvoje. Kiekvienais metais nustatoma apie 2000 naujų ligos atvejų ir šis skaičius kasmet didėja. Jei nustatomas ankstyvųjų stadijų priešinės liaukos vėžys, jo gydymas gali būti efektyvus. Deja, pacientas ilgą laiką nejaučia jokių ligos simptomų, todėl dažnai (Lietuvoje apie 50 proc. atvejų) aptinkamas vėlyvųjų stadijų priešinės liaukos vėžys, kurio visiškai išgydyti nebeįmanoma.
Priešinės liaukos vėžio ankstyvosios diagnostikos programos tikslas – pagerinti ankstyvųjų priešinės liaukos vėžio stadijų diagnostiką, taikyti radikalius priešinės liaukos vėžio gydymo metodus.  Prostatos specifinio antigeno (PSA) nustatymo paslauga teikiama  50–69 m. (imtinai) vyrams ir vyrams nuo 45 metų, jei jų tėvai ar broliai sirgo priešinės liaukos vėžiu kas 2 metus. Nustačius PSA koncentracija kraujyje galima numatyti ankstyvosios stadijos prostatos vėžį. Tai leidžia šią ligą efektyviai gydyti ir pasiekti, kad pacientas visiškai pasveiktų. Jei nustatytas PSA kiekis bus 3 ng/ml ar didesnis, pacientas bus siunčiamas konsultuotis pas urologą ir atlikti prostatos biopsiją. Padidėjęs PSA kiekis leidžia tik iš anksto nuspėti prostatos vėžį. Prostatos biopsija yra vienintelis būdas objektyviai patvirtinti prostatos vėžio diagnozę.
Patikros metu nemokamai nustatoma PSA koncentracija kraujyje, prireikus pacientą konsultuoja urologas ir atliekama priešinės liaukos biopsija, gali būti paskirtas reikiamas gydymas.
Jei kiltų neaiškumų dėl dalyvavimo patikroje, Jūs galite pasikonsultuoti su šeimos (bendrosios praktikos) gydytoju.
 
 P.S. Informavimo apie priešinės liaukos vėžio ankstyvąją diagnostiką ir PSA nustatymo paslauga teikiama vyrams nuo 50 iki 69 metų (imtinai) ir vyrams nuo 45 metų, jei jų tėvai ar broliai sirgo priešinės liaukos vėžiu. Ši programa teikiama  vieną kartą per 2 metus, išskyrus atvejus, kai: 1. vyrų iki 59 metų (imtinai) PSA kiekis mažiau ar lygu 1 ng/ml - paslauga teikiama ne dažniau kaip vieną kartą per 5 metus; 2. vyrų nuo 60 metų PSA kiekis mažesnis/lygus 2 ng/ml - paslauga teikiama ne dažniau kaip 1 kartą per 5 metus
 
SAM Įsakymas 2005 12 14 Nr.V-973

 


Priskirtinų širdies ir kraujagyslių ligų didelės grupės rizikos programa atliekama : vyrams – nuo 40-54 metų (imtinai), moterims – nuo 50-64 metų (imtinai).
 
Kodėl vykdoma ši programa, kaip ji atliekama, koks jos tikslas ir kodėl jos reikia?

Širdies ir kraujagyslių ligos visame pasaulyje siejamos su netinkama žmonių gyvensena: nesveika mityba (maiste per daug riebalų, cholesterolio, druskos), tolydžio plintančiu rūkymu, gerokai sumažėjusiu fiziniu aktyvumu, antsvoriu bei negydomu padidėjusiu arteriniu kraujospūdžiu ar cukriniu diabetu. Pasaulyje pradėta kova su šiais rizikos veiksniais leido pasiekti gerų rezultatų: nuo 1970 metų iki 1985 metų mirštamumas nuo širdies ir kraujagyslių ligų sumažėjo net iki 50 procentų. Kitų šalių patirtis rodo, kad galima išvengti išeminės širdies ligos ir insulto bei prailginti gyvenimą. Tam reikia perprasti ligos prigimtį, nustatyti ją skatinančius rizikos veiksnius ir atkakliai su jais kovoti.
Programos tikslas – sumažinti sergamumą ūminiais kardiovaskuliniais sindromais (nestabilia krūtinės angina ar miokardo infarktu, praeinančiu smegenų išemijos priepuoliu ar smegenų infarktu, periferinių arterijų tromboze), nustatyti naujus latentinių aterosklerozės būklių (miego arterijų stenozės, periferinių arterijų ligos, nebyliosios miokardo išemijos) ir cukrinio diabeto atvejus, siekiant sumažinti pacientų neįgalumą ir mirtingumą dėl širdies ir kraujagyslių ligų.
Programos uždaviniai:
1. nustatyti asmenis, priskirtinus širdies ir kraujagyslių ligų didelės rizikos grupei (toliau – rizikos grupei), anksčiau nei pasireiškia klinikiniai ligos simptomai;
2. parengti rizikos grupei priskirtiems asmenims taikytinas prevencijos programas ir prireikus siųsti juos į specializuotus širdies ir kraujagyslių ligų prevencijos padalinius (toliau – KPP) dėl nuodugnaus laboratorinio, kardiologinio ir angiologinio ištyrimo bei konsultavimo, o nustačius, kad tikimybė susirgti širdies ir kraujagyslių ligomis ypač didelė, užtikrinti ilgalaikę prevencinę priežiūrą bei atlikti pakartotinius tyrimus;
  
P.S. Informavimo apie didelę širdies ir kraujagyslių ligų tikimybę, šios tikimybės įvertinimo, pirminės prevencijos priemonių plano sudarymo ar siuntimo išsamiai įvertinti širdies ir kraujagyslių ligų tikimybę paslauga teikiama vyrams nuo 40 iki 54 metų (imtinai), moterims nuo 50 iki 64 metų (imtinai). Ankstyvosios išeminės (koronarinės) širdies ligos šeimyninė anamnezė (tėvai ar vaikai, sirgę išemine širdies liga: vyrai – jaunesni nei 45 metų, moterys – jaunesnės nei 55 metų); Ši programa teikiama vieną kartą per metus
 
SAM įsakymas 2005 11 25 Nr.V-913


Krūties vėžio atrankinės mamografinės patikros programa moterims nuo 50-69 metų (imtinai).
 

Kodėl ši patikra pradėta, koks jos tikslas ir kodėl jos reikia?

Krūties vėžys Lietuvoje - dažniausia moterų onkologinė liga. Kasmet ja suserga apie 1200 moterų. 90% krūties vėžio atvejų gali būti išgydyti, jei liga nustatoma laiku. Patikros metu nemokamai atliekamas krūtų rentgenologinis tyrimas, t. y. mamogramos.
Programos tikslas – sumažinti Lietuvos moterų mirtingumą nuo krūties piktybinių navikų.
Programos uždaviniai:
1.išaiškinti, atrinkti moteris, galbūt sergančias krūties ligomis, ir siųsti jas konsultacijoms pas specialistą;
2.diagnozuoti krūties piktybinį naviką ankstyvoje stadijoje;
Iškilus kokių nors neaiškumų, susijusių krūties vėžio mamografinės patikros, ar kitokių klausimų, Jūs galite pasikonsultuoti su šeimos gydytoju (bendrosios praktikos gydytoju) ar akušeriu-ginekologu.
 
P.S. Teikiama moterims nuo 50 iki 69 metų (imtinai)  ne dažniau kaip vieną kartą per metus, kol moteriai bus suteikta mamogramų vertinimo paslauga. Suteikus mamogramų vertinimo paslaugą, anksčiau minėta paslauga teikiama po dvejų metų.
 
SAM įsakymas 2004 09 23 Nr.V-729


Gimdos kaklelio programa moterims nuo 25-59 metų (imtinai).
  
Gimdos kaklelio vėžio prevencinė programa skirta moterims nuo 25 - 59 (imtinai). 25 - 34 m. (mtinai) moterims kartą per 3 metus atliekamas gimdos kaklelio citologinis tepinėlis. 35 - 59 m. (imtinai) moterims kartą per 5 metus atliekamas gimdos kaklelio aukštos rizikos žmogaus papilomos viruso tyrimas (AR ŽPV) ir gimdos kaklelio citologinio tepinėlio ištyrimas skystoje terpėje (jei AR ŽPV tyrimas teigiamas). Gavus tepinėlių rezultatus gali būti atliekama biopsija, leidžianti objektyviai patvirtinti arba paneigti ligos diagnozę. 
 
Ši prevencinė programa yra skirta nustatyto amžiaus pacientėms. Tačiau jeigu jaučiatės blogai, bet nepatenkate į nustatyto amžiaus grupę, kreipkitės į  gyd. ginekologą. Jis atliks būtinus tyrimus ir, jei reikia, išduos siuntimą konsultuotis pas gydytoją specialistą.
 
 
SAM įsakymas 2004 06 30 Nr.V-482

______________________________________________________________________________________

Storosios žarnos vėžio ankstyvosios diagnostikos programa vyrams ir moterims nuo 50 iki 74 metų (imtinai).

Kiekvienais metais nustatoma apie 1 500 naujų storosios žarnos vėžio atvejų ir jų kasmet tik daugėja, nes, deja, pacientas ilgai nejaučia jokių ligos požymių. Pažymėtina, jog nustačius ankstyvųjų stadijų storosios žarnos vėžį, jo gydymas gali būti efektyvus, tuo tarpu vėlyvosios (IV) stadijos vėžio visiškai išgydyti neįmanoma.

Programa skirta vyrams ir moterims nuo 50 iki 74 metų (imtinai), kuriems vieną kartą per 2 metus gali būti atliekamas imunocheminis slapto kraujavimo išmatose testas. Norėdami atlikti testą, kreipkitės į savo šeimos gydytoją. Jei testo atsakymas bus teigiamas, šeimos gydytojas Jums išrašys siuntimą pas gydytoją specialistą atlikti kolonoskopiją (storosios žarnos endoskopinį tyrimą) ir, jei reikia, biopsiją. Kolonoskopijos ir biopsijos tyrimai leis objektyviai patvirtinti arba paneigti storosios žarnos vėžio diagnozę.
Jei norite dalyvauti programoje, kreipkitės į savo šeimos gydytoją. (Nuoroda į šeimos gydytojų sąrašą)
Programa finansuojama PSDF biudžeto lėšomis, todėl Jums programos paslaugos bus suteiktos NEMOKAMAI.

 SAM įsakymas 2009 06 23 Nr. V-508

___________________________________________________________________________________
Glikozilintas hemoglobinas vaikams ir suaugusiems apmokama sergantiems cukriniu diabetu:
         I-o tipo – 4 tyrimai per metus.
        II-o tipo suaugusiems 2 tyrimai per metus
 
Per kalendorinius metus galima nemokamai atlikti 12 vieno paciento kraujo krešumo sistemos būklės įvertinimo paslaugų (INR – protrombino laikas). Pacientams gaunantiems antikoguliantus, antiagregantus.

3. Vaikų profilaktinių skiepijimų kalendorius

Lietuvos Respublikos vaikų profilaktinių skiepijimų kalendorius patvirtintas LR SAM 2015 06 12 d. įsakymu Nr.V-757.

Vakcina Amžius
Iki 24 val. 2–3 paros 1 mėn. 2 mėn. 4 mėn. 6 mėn. 12-15 mėn. 15–16,5 mėn. 18 mėn. 6–7
metai
11 metų 15–16
metų
Tuberkuliozės vakcina    BCG                    
Hepatito B vakcina  HepB*    HepB      HepB            
Kokliušo, difterijos, stabligės vakcina        DTaP  DTaP DTaP      DTaP  DTaP    Tdap
B tipo Haemophilus influenzae infekcijos vakcina        Hib  Hib  Hib      Hib      
Poliomielito vakcina        IPV  IPV IPV      IPV  IPV    
Pneumokokinės infekcijos vakcina       PCV PCV   PCV**          
Tymų, epideminio parotito, raudonukės vakcina                MMR**    MMR    
Žmogaus papilomos viruso infekcijos vakcina                    

HPV1

HPV2

 
Gripas           Kasmet po 1 dozę prieš gripo sezoną  

 1. Sutrumpinimai: HepB* – hepatito B vakcina,  DTaP – kokliušo (neląstelinio), difterijos, stabligės vakcina, Hib – B tipo Haemophilus influenzae infekcijos vakcina, Td – difterijos, stabligės (suaugusiųjų) vakcina, IPV – inaktyvuota poliomielito vakcina, MMR – tymų, epideminio parotito, raudonukės vakcina.
2. HB* pirma dozė turi būti įskiepijama naujagimiui per 24 val. po gimimo. PNC** gali būti skiepijama kartu (vieno vizito metu) su MMR**vakcina
3. Skiepijimai atliekami pagal vaisto charakteristikos santrauką.

4.  Prieš kiekvieną vaiko skiepijimą būtina apsilankyti pas savo apylinkės gydytoją, tėvai ar teisėti globėjai informuojami apie vakcinų skyrimo tvarką, galimas nepageidaujamas reakcijas į skiepą. Dėl informacijos gavimo bei sutikimo skiepyti jie turi pasirašyti vaiko sveikatos raidos istorijoje (forma Nr. 025-112/a).
 

5. Prašymas pervesti 2 procentus pajamų mokesčio

Jei turėjote apmokestinamų pajamų, tuomet kiekvienais metais iki gegužės 1 d. galite paskirti dalį savo sumokėto pajamų mokesčio labdarai. Mūsų klinika turi teisę gauti paramą  iki 2 proc. savo pajamų mokesčio. Jei nenurodote, ką daryti su šiais 2 proc., juos paskirstys valstybė. Taip pat galite nurodyti, kad jie nebūtų paskirstomi. Šiuos gautus pinigus panaudosime klinikos aplinkos grąžinimui, kad visiems mums būtų jauku, grąžu ir gera čia apsilankyti.

Tam reikia užpildyti formą FR0512. Ši forma nesudėtinga, galima ją nesunkiai užpildyti pačioje svetainėje.
Meniu pasirinkite Pildyti portale. Skyriuje Pildyti naują dokumentą pasirinkite reikiamą formą. Kur kas lengviau ją surasite, jei pasinaudosite filtru - nurodysite formos kodą 512 ir paspausite Filtruoti.

512-1

Surasta forma pažymėta gaublio simboliu, reiškia, ją galima pildyti svetainėje. Spragtelėkite šį gaublį ir forma bus atverta pildymui.

 Pirmiausia pašymėkite 6 ir 7 langeliuose, ar sutinkate skirti paramą, ar atsisakote. Langeliuose E1 (Gavėjo tipas) nurodoma organizacijos rūšis - partija (1) ar kitas paramos gavėjas (2). Organizacijos pavadinimo rašyti nereikia, o jos kodą reikia susirasti paramos gavėjų bazėje https://www.vmi.lt/pp/paramaForma/parama.aspx.   Rožyno šeimos klinikos kodas: 300121232

Visiems paramos gavėjams (ne partijoms, - jų gali būti daug) skiriamos paramos dydis negali viršyti 1,2 proc. Taip pat nurodykite skiriamos paramos laikotarpį (pavyzdžiui, keletą metų, - tada nereiks kasmet pildyti šios formos). Jei nenurodėte nieko, parama bus skiriama tik už vienerius metus. Daugiausia galima pasirinkti penkis metus.

512-2b